Verkoop van een onderneming

Verkoop van een onderneming

U heeft besloten uw onderneming te verkopen en vraagt zich af wat de verkoopwaarde is. Solid Valuation voert graag een waardebepaling voor u uit. Hierbij komen diverse aspecten aan bod. Wat zijn de toekomstverwachtingen? Heeft zich al een koper gemeld? Hoe is de omzet verspreid over uw afnemers? En hoe zit het met uw rol binnen de onderneming? Het zijn slechts enkele vragen die wij voor u beantwoorden.

De uitkomst van de waardering geeft u inzicht in de mogelijke opbrengst van de onderneming.

Na het bepalen van de verkoopwaarde volgen de onderhandelingen. Waarde hoeft immers niet gelijk te zijn aan de prijs. De uiteindelijke prijs komt tot stand door onderhandelingen. Daarnaast kunnen overige voorwaarden van invloed zijn op de prijs zoals een earn-out-regeling (een deel van de koopsom is resultaatafhankelijk), een achtergestelde lening, een concurrentiebeding en een antispeculatiebeding.