Schadebepaling

Waardebepaling bij schade

Wat is schade? Op die vraag moet je allereerst antwoord hebben voordat je een schadebepaling uitvoert.

Solid Valuation definieert schade als ‘het verschil tussen de economische waarde vóór de schadeveroorzakende gebeurtenis en de economische waarde na die gebeurtenis’. Als de waarde van de onderneming onderdeel is van de schade, begeleidt Solid Valuation u graag bij de waardebepaling.

Onderbouwing schadeclaim

Solid Valuation helpt u bij de onderbouwing van een schadeclaim op basis van economische waarde. Daarnaast beoordelen wij schadeberekeningen of voeren wij een second opinion uit. Ook helpen wij vragen over juridische aspecten te beantwoorden. Denk daarbij aan causaliteit en schadebeperkende maatregelen.

Hoge eisen

Solid Valuation helpt u bij de onderbouwing van een schadeclaim op basis van economische waarde. Daarnaast beoordelen wij schadeberekeningen of voeren wij een second opinion uit. Ook helpen wij vragen over juridische aspecten te beantwoorden. Denk daarbij aan causaliteit en schadebeperkende maatregelen.