Personeelsparticipatie

Personeelsparticipatie

In sommige gevallen is het wenselijk dat (een deel van) het personeel participeert in de onderneming. Hierbij kan het de voorkeur hebben dat het personeel wel winstrechten krijgt, maar geen (of beperkte) zeggenschap. Solid Valuation begeleidt en ondersteunt bij dergelijke participaties.