Inkoop en uitkoop aandeelhouders

Waardebepaling bij inkoop en uitkoop aandeelhouders

Dikwijls zijn er onafhankelijke waarderingsdeskundigen nodig om de prijs te bepalen waartegen aandelen worden aangeboden/afgenomen. Een specialist inschakelen is dan een logische keuze. Steeds vaker staat daarom expliciet in de statuten van een onderneming dat de prijs moet worden bepaald door een register valuator. Solid Valuation is als register valuator aangesloten bij de beroepsorganisatie NIRV, en kan u in die gevallen dus prima bijstaan. Wij zijn gespecialiseerd in het waarderen van ondernemingen en treden op als onafhankelijke deskundige of als partijdeskundige.

Uitkoop aandeelhouder

De uitkoop van een aandeelhouder is vaak een gevoelig traject. Deskundige begeleiding daarbij is dus geboden! Het is van belang afspraken te maken over zaken als een concurrentiebeding, schuldenafwikkeling en managementvergoedingen. Bij (statutaire) uitkoop van aandeelhouders zijn diverse juridische bepalingen van belang. Zo is in de statuten van een bv vaak een aanbiedingsregeling of blokkeringsregeling met specifieke regels over het uittreden van een aandeelhouder opgenomen.

Toetreden (inkoop) aandeelhouder

Bij toetreding (of inkoop) van een aandeelhouder is het van belang de prijs waartegen dit gebeurt vast te stellen. Daarnaast is het zaak heldere afspraken te maken. Partijen kunnen bijvoorbeeld een vaste prijsformule overeenkomen voor toekomstige aandelentransacties. Solid Valuation helpt u bij de waardebepaling van de aandelen en bij het bepalen van een vaste prijsformule.

Financierbaarheid

Waardebepaling is één, de financierbaarheid van de voorgenomen uitkoop is twee. In ons waarderingsrapport zijn de verwachte financiële prestaties opgenomen en is het risicoprofiel uiteengezet. Het rapport kan dan ook uitstekend dienen als basis voor de financieringsaanvraag.