Echtscheiding

Waardebepaling en echtscheiding

Bij echtscheiding is de waardebepaling van een onderneming van cruciaal belang voor een zuivere verdeling. Dit geldt voor de ondernemer, maar ook voor de huwelijkspartner van de ondernemer. Solid Valuation is dé waarderingsspecialist en treedt op als onafhankelijke deskundige of als partijdeskundige. Tijdens een echtscheidingstraject werken wij altijd nauw samen met echtscheidingsadvocaten.

Voorkom dubbeltellingen

Bij waardebepaling in het kader van echtscheiding is het van belang om bedrijfseconomische dubbeltellingen te voorkomen. Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bedrijfseconomische dubbeltellingen in verband met de alimentatiegrondslag.

Continuïteit

De verdeling van de waarde bij echtscheiding kan gevolgen hebben voor de continuïteit (het voortbestaan!) van de onderneming. Bij de waardebepaling is het ook zaak om te kijken naar de financierbaarheid van het gedeelte dat de ondernemer moet betalen.